Page 9 - Atasehir'in Dergisi
P. 9

BELEDİYEDEN KISA-KISA
       Fetih Mahallesi Semt Pazarımıza organik     rılı olan kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı
      atık kumbarası kurduk. Pazardan çıkan sebze     onaylı sertifika verilecek olan ‘‘Okuma Yazma
      ve meyve atıklarını toplayarak İBB’nin kompost   Kursu’’nu başlattık.
      tesisine gönderdik. “Fazlaysa Bırak, Eksikse Al”
      sloganıyla Fetih Mahallemizde başlatılan da-      “Her iç çekişte kalp bir damla kan kaybeder-
      yanışma hareketine destek olan yardımsever     miş,” diye yazar Hamlet’te.
      komşularımız gıda, giyim, oyuncak, elektro-     “Yaşam geçip gitti, hiç yaşamamışım gibi!” der
      nik alet gibi temel eşyalarını ihtiyaç sahipleriyle  Vişne Bahçesi’nde.
      paylaştı.                      “Ertelenmiş umutlardır perişan eden insanı,”
                                diye anlatır Godot’yu Beklerken.
       Ferhatpaşa Mahallemizdeki hayvansever
      sakinimizin Zeyna adındaki köpeği kayboldu.      Ataşehirli ebeveynlere yönelik AÇEV iş birliği
      Daha çok insana duyurulması için elimizden     ile gerçekleştireceğimiz “Anne ve Baba Destek
      geleni yaptık, sonunda bu hikâyeyi, Zeyna ve    Programları’’ için kayıt almaya başladık. Özgü-
      sahibini kavuşturarak mutlu sonla bitirdik.     venli, mutlu, sağlıklı, başarılı, güven ve sevgi te-
                                melli ilişkiler kuran bireylerin yetişmesine katkı
       Kimi dükkânının kepenklerini açıyor kimi     sağlamak en önemli sorumluluklarımızdan biri.
      telaşla işe yetişmeye çalışıyor kimi de sokağın
      gürültüsüne ve yeni güne adapte olmaya ça-       Bir kasım akşamını ne güzelleştirebilirdi diye
      lışıyordu. Ataşehirimizin en tatlı sakinlerinden  sorup düşündük! Sazın tellerine ustalıkla vu-
      can dostlarımızı çok seven komşumuz Ahmet      ran değerli sanatçı Nurettin Rençber’le “Yeni
      Bey’se her sabah işe giderken yaptığı gibi ara-   sevinçler buluruz hüzne benzeyen” dizesinin
      basının kaputuna vurmayı ihmal etmedi.       sahibi değerli şair Ahmet Telli’nin aynı sahneyi
                                paylaştığı o gün, yanıtı bulduk.
       Ataşehirimizdeki eğitim kurumlarımızda ilk
      dersine girecek olan öğretmenin mutluluğuyla,     25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
      ilk öğretmeniyle tanışacak öğrencinin heyecanı   Uluslararası Mücadele Günü’nde “Kadın Da-
      kim bilir kaç kez bir arada yaşandı. Okuma yaz-   yanışma Merkezi”ni Ataşehirimize kazandırdık.
      mayla başlayan, “neden” ve “nasıl” sorularıyla   Kadınların her türlü ayrımcılıktan uzak yaşadı-
      bir ömür süren öğrenme yolculuğumuzda biz-     ğı; duygusal, ekonomik, psikolojik ve fiziksel
      lere eşlik eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım şiddete maruz kalmadığı yarınları birlikte inşa
      Öğretmenler Günü’nü kutladık. Başöğretmeni-     edeceğiz.
      miz Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz minnet-
      le…                          Artış gösteren Koronavirüs vakalarına karşı
                                tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Danışmada-
       Her hafta dünya çapında yaklaşık 2 milyon    ki mesai arkadaşlarımız bu ay da belediyemi-
      500 bin yeni kuşak ‘‘Alfa’’ doğuyor ve ellerinde  ze gelen vatandaşlarımıza ateş ölçümü ve HES
      akıllı telefonlarla büyüyor. ‘‘Dijital’’ kelimesiyse  kodu kontrolü yapmaya devam etti.
      Z Kuşağı’nın ayrılmaz bir parçası... Klinik Psi-
      kologlarımızdan Zakir Caferoğlu da teknoloji-
      nin hayatımızda yarattığı dezavantajları avanta-
      ja çevirmenin yollarını öğretmek için “Teknoloji
      Bağımlılığı” semineri düzenledi.

       Kendimizi doğru bir şekilde ifade etmemizi
      ve düşüncelerimizi geliştirmemizi sağlayan; ya-
      şadığımız toplumu anlayabilme, yorumlayabil-
      me ve sonraki nesillere aktarabilme aracı olan
      okuryazarlık için seferberlik ilan ettik. Başa-
    8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14