Page 14 - Atasehir'in Dergisi
P. 14

PATİLİ DOSTLARIMIZIN SAĞLIĞI         GENÇLIK HASTALIĞI,
             CAN DOSTLARIMIZIN          HAYATINI TEHDIT EDIYOR!
      ‘‘Minik bir kedi yavrusu, bir sanat           ayatı birlikte paylaştığımız can dostla-
                                  rımızın fiziksel ve ruhsal sağlıkları, tıpkı
      şaheseridir’’ diye anlatır dünyanın en      Haile üyelerimizde olduğu gibi bizim için
      büyük ressamlarından Leonardo da        önemli. Evcil dostlarımızın da sağlıklarını yakın-
                              dan takip edip olağandışı bir durum fark ederiz.
      Vinci. Hepimiz onları çok seviyoruz.       Aynı yaşam alanını paylaştığımız kedi-köpeği-

      Onlar bizim can dostlarımız. Peki,       mizin hasta olmasını istemeyiz, ancak unutul-
                              mamalıdır ki can dostlarımızın da insanlar gibi
       kedi ve köpeklerimizin sağlığına       viral hastalıkları bulunur. Halk dilinde ‘‘gençlik
                              hastalığı’’ olarak ifade edilen bu hastalık; kö-
     yeterince dikkat ediyor muyuz? Ataşehir peklerde ‘‘parvovirüs’’, kedilerdeyse ‘‘panlöko-
     Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürümüz       peni’’ isimleriyle aynı aileden gelir.
                              Kediler ve köpeklerin gençlik hastalıkları birbir-
    Necati Bozkurt’la son dönemde kedilerde       lerine geçmez. Hastalıklar farklıdır; aralarında
      sıklıkla görülen gençlik hastalığını      sadece tür yakınlığı bulunur. Konuyla ilgili Ve-
                              teriner İşleri Müdürümüz Necati Bozkurt, bize
              konuştuk.            kedilerde olduğu gibi köpeklerde de görülen ve
                              ölümcül sonuçlara yol açabilen gençlik hastalığı
             Hazırlayan: Deniz Üreyil      ile ilgili bilgiler verdi. İşte, dikkat edilmesi gere-
                              kenler...


                                                        13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19