Page 13 - Atasehir'in Dergisi
P. 13

ÇEVRE     karbon salımını  azaltmaya yönelik çözüm öne-
     rileri ve salınım azaltım senaryosu üzerinden
     ilerleyerek, eylem planına son halini vereceğiz.
     Ve bu doğrultuda yine paydaşlarımızla birlikte
     çalışmaya, hedeflerimizi gerçekleştirmeye baş-
     layacağız.

     Kısaca Ataşehir Belediyesi’nin yeşil alanları
     artırmak adına yaptığı çalışmalardan da söz
     eder misiniz?
     Öncelikle ülke olarak Paris İklim Antlaşması’nı
     imzalamış olmamız çok kıymetli. Yüksek ses-
     le kendini ifade etmeye çalışan insanların bir
     anlamda sesi duyuldu ve bu anlaşma, sonunda
     imzalandı. Bu kapsamda ilçemizde insanlarla
     konuşuyor, kampanyalar düzenliyor ve farkın-
     dalığı artırıyoruz.
     Elbette, bu kapsamda yeşil alanların miktarı-
     nı arttırmamız çok önemli. Çünkü bunlar doğal
     karbon yutakları. Hem karbon salınımını dü-
     şürüyor hem de kentsel ısı ada etkisini azaltı-
     yorlar. Böylelikle hava kirliğinin de bir anlamda
     önüne geçilmiş oluyor.
     Zaten Ataşehir Belediyesi kurulduğundan bu
     yana, bu bilinçle hareket ediyor. Belediye Baş-
     kanımız Battal İlgezdi’nin sürekli ifade ettiği gibi:
     “Bir metrekare yeşil alanı imara açmadık, açma-
     yacağız.” Geleceğimiz için yeşile sahip çıkmaya
     devam edeceğiz.

         ÇALIŞTAYA KİMLER KATILDI?

       Ataşehir Belediyesi Erdal Eren Kültür Merkezi
       Can Yücel Salonu’nda yapılan çalıştaya; Ataşe-
       hir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih
       Kayhan, İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Mü-
       dürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre
       Koruma ve Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul
       Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdür-
      lüğü, İGDAŞ, İETT, İSKİ, Yeditepe, Acıbadem,
      Fenerbahçe ve İstanbul Teknik Üniversitesi yet-
      kilileri, ilçe belediyelerinden temsilciler, meslek
       odaları,dernek ve vakıf yetkilileri, Ataşehir Be-
      lediyesi Birim Müdürleri, Ataşehir Kent Konse-
         yi ile lisanslı firma temsilcileri katıldı.


                                               Ataşehir Belediyesi
                                             Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
                                              Ayten Bağdatlıoğlu Kartal   12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18