Page 9 - ATAŞEHİR EKSPRES SAYI 21
P. 9

Köprüsü’ne sevgilisinin, balıkçının ve  yemez” diye bir soru yöneltiyor ve  kuracağımız karakter. Çünkü hepimiz
       kaptanın gelmesiyle hikâye gelişiyor ve  böylece “bak sen de kişisel hayatında  “proje bir tutsun o zaman yırtacağım,
       savaşın geride bıraktığı psikolojiyi, sosyal  kötü örülmüş bir senaryonun parçası  işte o gün İstanbul’dan gideceğim ve
       yapıları, insan ve iş ilişkilerini, kapitalizmle  olmak zorunda bırakılıyorsun” diyor. Kara  kendime bir balıkçı kasabasında güzel bir
       mücadele ederken bir yandan da yıkıntıların  komedi seyirciyi içine alan, aynı acıya  hayat kuracağım” modunda değil miyiz?
       üzerine inşa edilen yeni bir bakış açısını  onu ortak edebilen bir anlayışa sahiptir, o  Tanımadığımız, görmediğimiz insanlar için
       anlatan ve seyirciye bunun neresinde  sebeple de oldukça güçlü bir yöntemdir. doğru bildiğimiz şekilde yıllarca çalışıp,
       durması gerektiğini sorgulatan keyifli bir  Erdem Akakçe: Charlie Chaplin,  bizi hayallerimize ulaştıracağını söyleyen
       oyun.                  “hayat dar alanda trajedi, geniş açıda  kapitalist sistemin bir parçası oluyoruz,
        Erdem Akakçe: Ben, bu hikâyede dürüst,  komedidir” der. En sağlam biçerdöver ya  “ya olursa” umuduyla. Sistem de ertesi
       işini doğru yapmış, etik açıdan istikrar arz  da saban makinesi dahi sapla samanı  güne devam edebilmemiz için sürekli
       eden tek karakterin intihar edecekken  birbirinden tamamen ayıramaz. Komedi  umudumuzu yeşertip, bizleri ayakta
       böbreğini çaldırmasında düştüğü     ile dram tiyatrodaki iki maskın burun  tutmaya çalışıyor.
       mavraların her noktasını oynuyorum.   buruna olması gibidir, birbirinden ayrı  Yazarın hınzırlığı ve sürprizleri
       Oynadığım karakterlerin hepsi -ki altı  düşünülemez. Hangisi daha kuvvetli? İkisi  bir yana seyircinin oyuna dâhil
       karakteri canlandırıyorum- bu kurulan  arasında dolaşmak çok daha kuvvetli…  olabilmesinin sırrı sanki sizlerin de
       düzenin başı gibi görünen, aslında bu başa  Kovaçeviç de bunu doğru bir aralıktan  sahnede kendi aranızda eğleniyor
       hizmet eden dolandırıcı bir çetenin, organ  görmüş.             olmanızdan kaynaklanıyor.
       çetesinin bir parçası.
        Fatih Koyunoğlu: O coğrafyanın insanları
       yaşanan savaşlar, sistem değişiklikleri
       nedeniyle çok acılar çekmiş, kayıplar vermiş,
       göç etmek, dinini; hatta ismini değiştirmek
       zorunda kalmış. Yeri gelmiş düşman gibi
       birbirleri ile savaşmış. Bu kadar acıya karşı
       kendi bünyelerini koruyabilmenin tek yolunu
       ise acıları ile dalga geçmekte bulmuş,
       acılarından mizah çıkarmış. Yazarın “Yalanın
       Acı Komedisi” olarak tanımladığı bu oyun da
       öyle. Bizler oyunda çok zekice kurulmamış
       senaryonun kurbanları gibiyiz. Mimarın kız
       arkadaşını oynayan Selen (Öztürk) ile benim
       canlandırdığım balıkçı karakteri de aslında
       avcı görünümlü birer kurban.
                            “İntiharın
       ACILAR ORTAK               Genel
                            Provası”
        Pek çok ülkeyi birbirine bağlayan Tuna  oyunundan.
       Nehri’nin oyunda fazlaca vurgulanması,
       acıların da ortak olduğuna mı atıfta
       bulunuyor?
        Fatih Koyunoğlu: Bu, yazarın özellikle
       seçtiği bir metafor. Tuna, Balkan
       Devletleri’nin çoğunu birbirine, bizi de onlara  Oyun, “yeniden başlar her şey bir  Fatih Koyunoğlu: Tiyatroadam olarak
       bağlayan ve her toprağı da aynı acıyla  gözyaşıyla” diyor. Gözyaşının olduğu  ilk oyunumuz da bir Balkan metniydi. Bu
       sulayan bir nehir. Tuna’nın geçtiği hiçbir  yerde hâlâ umut vardır diyebilir miyiz? ülke toprakları üzerinde bir Ege mutfağı ile
       toprakta senaryo değişmiyor, acılar ortak.  Kadir Çermik: “Ben hep yıkmayı  Karadeniz mutfağı arasındaki fark kadardır
       Tuna’nın vurgusunun nedeni bu olabilir. sevenlere binalar inşa ettim” diyen mimar,  bizim Balkanlarla olan farklılıklarımız.
        Toplumsal açmazlar ve sistem eleştirisi  doğru işler yapmaya çalışmasına rağmen  Bu toprakların kaderinde de onlarda
       yaparken bunu kara komedi ile anlatmak  kendini başarısız addediyor ve intihara  olduğu gibi hiç acı eksik olmamış. Belki
       seyirci üzerinde nasıl bir etki yaratıyor?  teşebbüs ediyor. Belki bu teşebbüs için  de o yüzden kendimizi o coğrafyaya
        Fatih Koyunoğlu: Tiyatroda da mizah  kötü bir plan yapmasının altında yardıma  yakın hissediyoruz. Bu metni oynamaya
       doğru kullanıldığı zaman çok güçlü bir  ihtiyacı olması yatıyor ve o yardımın da  karar verdikten sonra yönetmenimiz
       silahtır, çok daha etkilidir. Bu oyunda da  kız arkadaşından gelebileceğini umuyor.  Emrah (Eren) ile cast üzerine uzun süre
       yazar, aslında kötü bir durumu sert bir  Tüm çaresizliğine, başarısızlığına karşın  düşündük. Çünkü her rol virtüözite
       mizah ile anlatırken sanki yanağımızdan  aldığı iş teklifi ile tekrar umudu yeşeriyor,  istiyordu ve roller de hiç kolay değildi.
       makas alır gibi, nanik yapar gibi bir anlayış  tıpkı oyunun sonunda kız arkadaşının  Piyasada çok oyuncu var da çok tiyatrocu
       ile seyirciye gol ata ata, sürpriz yapa yapa                 yok maalesef. Bizler de birbirimizle dolaylı
       gidiyor. Ayrıca bu büyük acıları slogan  “ağlıyorsun ve ağlayan insanda umut  olarak tanışıyorduk, bir araya gelmeye
       atmadan ifade ediyor. Bu da seyirciye   vardır” dediği gibi.        karar verdik ve görüyoruz ki oldukça
       olumlu yansıyor ve böylelikle onları da                    doğru bir kararmış bu. Biz sahnede
       işin içine katıyor. Mesela seyirci kahkaha  Fatih Koyunoğlu: Aslında Kadir’in  iyi hissediyoruz, seyirci de mutluysa
       atarken birden onlara “kurt neden ot  oynadığı rol bizim de en kolay empati  Tiyatroadam amacına ermiş demektir. A       ATAŞEHİR EKSPRES Sayı: 21 Tarih: 25 Şubat-25 Mart 2018                             9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14