Page 7 - ATAŞEHİR EKSPRES SAYI 21
P. 7

Cibali Karakolu       diyor. Her ne kadar Nâzım Hikmet telif  Yeni nesil deneysel ya da
       istemese de emeğe büyük saygısı olan  avangart oyunları takip ediyor
       Türk Tiyatrosu’nun Başöğretmeni Muhsin  musunuz? Genç oyuncuları nasıl
       Bey cebinden çıkardığı 75 lirayı Nâzım’a  buluyorsunuz?
       veriyor ve konu gün yüzüne çıkana kadar  Hiç takip etmiyorum; fakat onların
       sır olarak kalıyor.”          hepsini büyük bir hayranlıkla ve
        “Lüküs Hayat”taki gibi sınıf atlama  şevkle destekliyorum. Her yıl
       çabasının sonunun olmadığı bir dünyada  yaklaşık 170-180 tane stajyer
       oyunun yıllarca oynanması çok da    tiyatrocu mezun oluyor. Bunların
       şaşırtıcı değil herhalde?       Salı Pazarı’nda limon satacak
        Hiç unutmam, bir gazeteci arkadaşımız  halleri yok, mesleklerini yapacaklar,
       röportaj esnasında “duydum ki     ama maalesef istihdam da
       ‘Lüküs Hayat’ 17 yaşına basmış” dedi,  yok. Salon yok, kadro yok. Zor
       “Broadway’de ‘Cats Müzikali’ 16 yıl  durumda olan bütün evlatlarım
       sonra kalkıyormuş. Bu konuda ne    birer Donkişot gibi, birer şövalye
       düşünüyorsunuz” diye sordu. “Sağlıklı  gibi küçücük bir salon buldukları
       bir kedinin ömrü 16 yıldır ve bu sürenin  zaman 50-60 sandalye ile tiyatro
       sonunda biter, ama Türkiye’de lüks hayat  yapmaya çalışıyorlar. 10 yılım özel
       özleminde olup sınıf atlamak için uğraşan  tiyatrolarda geçtiği için iyi bilirim,
       25-30 milyon kişi var. Biz onlar için  işleri çok zor. İnsana insanla
       devam ediyoruz” dedim. “Lüküs Hayat”,  anlatan bir iş yapmanın gereği
       Çeşme Meydanlı grup ile Suadiye’de   olarak onlara bol bol gözlem
       lüks bir hayat süren ve kendi bütçelerine  yapmalarını tavsiye ediyorum.
       göre yaşamayan, abartılı bir şekilde   Peki, bu durum hep mi
       Batılaşma özlemi içinde olan iki ailenin  böyleydi? Tiyatrocuların
       sınıf çatışmasını anlatıyor. Yönetmenimiz  rahat olduğu, üstünde baskı
       Haldun Dormen “bunu neşeli bir operet  hissetmediği bir dönem olmadı
       olarak sahneye koyalım, sabun köpüğü,  mı?               Tarih 29 Ağustos 1982. 12 Eylül Anayasası’nın
       şampanya kabarcığı gibi olsun” dedi ve biz  60’lı yıllarda 36 tane tiyatro  halk oylamasına iki buçuk ay var. Yasakların
       bunun altını pek çizmedik. Şenlik içinde  vardı Cadde-i Kabir dediğimiz  ortasında muhalif üç ses Cumhuriyet’te
       başladı ve 28 yıl sürdü.        Tünel’den, Taksim’e kadar.   buluşup işte bu fotoromanı çekiyor: Zihni
                           Televizyonun hayatımıza     Göktay, Umur Bugay ve Erdoğan Köseoğlu.
       BİZİM İÇİN HER YER TİYATRO       girmesiyle birlikte yavaş yavaş
                           döküldüler, idare edemediler
        Bunca yıl sahnede olmanıza rağmen  kendilerini. Bazı toplumsal olaylar da  zaman belediyeler sahnelerini
       içinizde ukde kalan bir oyun, rol var mı? insanları korkuttu, sindirdi. Seyirci  tiyatrolara tahsis ediyor. Bizde bundan
        Şimdiye kadar hep komedide oynadım,  evine kapandı ve tiyatro öldü. Maalesef  hayli mutlu oluyoruz. Tiyatro bizim her
       ama son yıllarda artık dram oynamak  tiyatroya gitme ihtiyacı, alışkanlığı öldü.  şeyimiz, onun peşinden oraya gitmem
       isteğimi fark ettim. Mesela Edmond   Açık tribünlerde maç seyredip, amigoluk  buraya gitmem diye bir şey yok. Çantamızı
       Morris’in “Tahta Çanaklar” ya da Arthur  yapmak pek çok kişinin işine daha fazla  aldığımız zaman her yer tiyatrodur bizim
       Miller’in “Satıcının Ölümü” oyununda  gelir oldu. Ama son yıllarda oyunlara ilgi  için. Gerekirse salonlar olmayabilir, bir
       Willy Loman karakterini oynamayı çok  artmaya başladı, şu an dolu salonlara  parkta, sokakta da oynarız. Yeter ki sen ve
       istiyorum.               oynuyoruz. Yeni sahneler açılıyor, zaman  ben olalım, seyirci olsun. A       ATAŞEHİR EKSPRES Sayı: 21 Tarih: 25 Şubat-25 Mart 2018                             7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12