Page 5 - ATAŞEHİR EKSPRES SAYI 21
P. 5

TİYATRO       SAHNELERİNDE                BİR ÖMÜR


       SİMAY GÖZENER             tiyatrocu olmak isteyenlere. Bana da  Bir tiyatrocunun rol seçme lüksü var mı?
                           “müspet ilim yap, mesleğin olsun”    62 yılında Muammer Ağabeyi (Karaca)
                           dediler, çünkü tiyatroyu meslek olarak  Karaca Tiyatro’sunda “Lüküs Hayat”
        “Lüküs hayat, lüküs hayat / bak keyfine  kabul etmiyorlardı. “Diş tabibi ol, eczacı  Opereti’ndeki “Rıza” rolü ile seyrederken
       yan gel de yat / ne güzel şey / oh ne rahat  ol” diyenler de oldu “avukatlık sana çok  de aynı şey oldu. “Keşke bir gün ben
       / yoktur eşin lüküs hayat”… Dünya üzerinde  yakışır” diyenler de… Ama ben bunların  de Rıza’yı oynasam” dedim, tabii o
       28 yıl boyunca aynı müzikalde oynayan  hiç birine itibar etmedim. Bir yandan  zaman amatördüm. Aradan yıllar geçti,
       tek aktör unvanını kazanan oyuncu Zihni  Pertevniyal Lisesi’nde okurken, bir yandan  profesyonel oldum. Tam 22 yıl sonra, 84
       Göktay, gülmeye ihtiyacı olan seyircinin  da Eminönü Halkevi’nde tiyatroya devam  senesinde, çok sevdiğim Genel Sanat
       ilk adresi. Göktay, kızının doğumunu da  ediyordum. Üstümde kurulan baskılara  Yönetmenim Gencay Gürün Hanımefendi
       sahnede kutlamış, annesinin öldüğü   maruz kalmamak için Ankara’ya Meydan  ve Haldun Dormen üstadımız bana bu rolü
       gün de “Lüküs Hayat”ta oynamış. 9.   Sahnesi’ne gittim. Bir gittim, 10 sene  uygun gördüler. Meslek hayatım boyunca
       Ataşehir Belediyesi Tiyatro Festivali’nin  kaldım orada ve bunun için de hiçbir  hiçbir rolü istemedim, ne verildiyse
       onur konuğu olan Göktay ile oyunculuğa  zaman pişmanlık duymadım. İsmet   oynadım, ama “Lüküs Hayat”taki “Rıza”
       adım attığı günden bu yana geçen yarım  İnönü’nün karşısında da oynadım, Yakup  karakterini ben istedim.
       asra sığdırdıkları üzerine bir sohbet  Kadri Karaosmanoğlu’nun karşısında da…
       gerçekleştirdik. İşte Göktay’ın anlattıkları:  Bu mutluluğa eriştim ben.   MÜZİKLER NÂZIM HİKMET’E AİT
        55 yıldır tiyatro sahnesinde olmak nasıl  Yıl 1957-58, “Cibali Karakolu” temsili
       bir duygu?               ve Muammer Karaca… Karşısında ise    “Rıza”yı hem siz sevdiniz hem de
        “Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım”  seyircilerin arasında 12 yaşında küçük  seyirci ve Lüküs Hayat 28 yıl aralıksız
       diye bir şarkı var ya Türk Sanat Müziği’nde,  Zihni… Hayranlık duyduğunuz ustanın  sahnede kaldı.
       benim ki de o hesap. Mesleğine tüm   oyununda, aynı rolü oynamak nasıl bir  Kısık ateşte altını yakmadan, 28 sene
       sadakatiyle kendini adamış biri olarak ne  hissiyat?             tazeliğini muhafaza ettiğim “Lüküs Hayat”
       geçen yılların ne de yaşlandığımın farkına  Babam oyunun başladığı yıl olan  sayesinde, dünya üzerinde 28 yıl boyunca
       vardım. Acısıyla, tatlısıyla 55 yılı, 83 oyunu  1951’de “Cibali Karakolu”na götürdü  aynı müzikalde oynayan tek aktör
       geride bıraktım. İnsan hayatında evini, işini  beni, ama kapıdan almadılar,   unvanını kazandım.
       ve aşını sevmeli, yoksa hayat çekilmez  geri döndük. Altı yaşındaydım.      Sınıf çatışmasını farklı ve kibar
       olur. Neyse ki ben şanslı olanlardanım. 40  12 yaşına vardığımda Muammer     bir dil ile anlatan bu özel operetin
       yıllık mutlu bir evlilik hayatım, iki tane de  Ağabey (Karaca) hâlâ aynı     müziklerinin bir kısmı çok bilinmese
       sanatçı çocuğum var. Orkestra şefi olan  temsili oynuyordu -ki beş         de Nâzım Hikmet’e ait, değil mi?
       oğlum ile “Cibali Karakolu”nda, oyuncu  bin temsil oynadı- bu sefer          Son 15 sene öncesine kadar
       olan kızım ve damadımla da “Hissei Şayia”  salona girdim ve oyunu          üstü örtülü kalan bir gerçekti bu.
       oyununda birlikte rol alıyoruz. Kızım kızımı,  izledim. 14 yaşında gittim,       Nâzım Hikmet’in yakın dostu,
       damadım da damadımı oynuyor, ne büyük  16 yaşında tekrar gittim.            ışıklar içinde yatsın, Refik
       bir mutluluk anlatamam.        Tiyatrocu adayı olduğum              Erduran Ağabeyimiz bu
        Tiyatronun meslek olarak kabul    için o dönem “bir gün               gerçeği dillendirene kadar
       görmediği bir dönemde oyuncu olmanız  bende bu rolü oynar mıyım              biz de bu konuda sessiz
       aileniz tarafından nasıl karşılandı?  acaba” diye sordum kendi               kaldık. Ne zaman ki bu
        “Para kazanamazsın, para kazandırmaz,  kendime ve yıllar sonra o              konuya açıklık getirdi,
       sürünürsün” derlerdi o dönemde     rol bana nasip oldu.                  biz de seyirciyi       ATAŞEHİR EKSPRES Sayı: 21 Tarih: 25 Şubat-25 Mart 2018                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10