Page 10 - ATAŞEHİR EKSPRES SAYI 21
P. 10

ÖZGÜRLÜK VE                ELEŞTİRİNİN            VAZGEÇİLMEZİ                KABARELER

         Yıllarca kapalı gişe oynanan, video ve ses kayıtlarının ortalığı kasıp kavurduğu kabare türündeki
        tiyatro oyunu “Aşk Olsun”, bu kez adı kabare ile birlikte anılan Metin Akpınar yönetiminde sahneye
            koyuluyor. Oyun, 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da Ataşehirliler ile buluşuyor.       SİMAY GÖZENER              irdeleyen bir oyun. Haldun Taner’in yazdığı  Hayır, biz kabare tiyatrosunu eski
                           “Aşk Olsun” oyununu 1985-86 yıllarında  formatıyla, güncellemeden oynuyoruz.
                           yine onun prodüksiyonu ile sahneye   Yenisi yapılırsa ayrı, yenisini oynarız, ama
        lk kez 1985 yılında, Zeki Alasya, Metin  koymuştuk. Profesyonel bir ekiple o işin  mevcut olanın üzerine bir şeyler inşa
        Akpınar ve Nevra Serezli’nin başrollerini  içinde olmak muazzamdı. Şimdi sahnede,  ederek farklı bir eser ortaya çıkarmak
       İpaylaştıkları kabare türündeki “Aşk   iki senelik tiyatro deneyimleri olan ve  bence hoş değil. Yani Âşık Veysel eserleri
       Olsun” oyunu, yıllar sonra tekrar seyircisi  eğitimleri devam eden, amatör bir ekip  Âşık Veysel yorumuyla doğrudur, onu
       ile buluşuyor. Bu kez sahnede Okan   var. Ataşehir Belediyesi’nin geçen sene  caz yaptığın zaman olmaz. Dolayısıyla
       Üniversitesi Konservatuarı Kabare Bölümü  düzenlediği tiyatro festivalinde “Dün  bugün biz de eski yorumunda olduğu gibi
       Öğrencileri, yönetmen koltuğunda ise Metin  Bugün” oyunu ile sahneye çıktıklarında  ilk karşılaşmanın eleştirisi, nikâh, düğün,
       Akpınar var. Biz de Tiyatro Festivali öncesi  ilk yılları olmasına rağmen amatör  düğündeki yanlışlıklar, anlaşmazlıklar,
       oyunun yönetmeni Metin Akpınar ile bir  kalmamışlardı. Bu yıl ise profesyonellere  zifaf gecesi, balayı ve sonunda mahkeme
       araya gelip hem “Aşk Olsun” oyunu hem de  yetişmiş durumdalar.        gibi kadın-erkek ilişkilerini absürd
       kabare tiyatrosu hakkında keyifli bir sohbet  Pek çok farklı iktidar döneminde, kimi  boyutta irdeleyerek sahneliyoruz. 
       gerçekleştirdik. Şimdi söz Akpınar’da:  zaman muhtıra kimi zaman da yasakların  Cinselliğin tabu olmadığı, rahatlıkla
        Hem sahneyi hem de yönetmenliği    hüküm sürdüğü, hükümetlerin icraatlarını  konuşulduğu, üzerine metinler yazılıp
       deneyimlemiş olduğunuz “Aşk Olsun”   sert bir dille eleştiren oyunlar oynadınız.  sahnelendiği ülkemizde hala ayıplar
       oyununu sizden dinleyebilir miyiz?    Peki, kabare tam olarak ne söyler, neyi  ve günahlarla yaşıyor olmanın sizce
        Aşk, hepimiz için gerekli ve çok güzel,  eleştirir?             toplumsal yansımaları nelerdir?
       ileri derecede kimyasal bozukluk gibi   Kabare, politik hiciv; yani bir şaka  En basit iki hücre birleşerek bir başka
       yorumlanan, ama mutlaka her insanın   tiyatrosu, bir alay tiyatrosudur. İroni,  yaratık meydana getiriyor ve dünyaya
       yaşaması gereken keyifli bir olay. Bence  isyan, başkaldırı; var olan düzene, siyasi  gelen bireyin eğitimi 0-7 yaş arasında
       insan olmanın vazgeçilmezi… Devekuşu  otoriteye karşı çıkış tiyatrosudur.  ailede veriliyor. Sosyal, ekonomik ve
       Kabare’nin sevilen oyunu “Aşk Olsun” ise  Shakespeare sahneyi, dünyanın aynası  kültürel açıdan sağlıklı bir çevreye sahip
       kadın-erkek ilişkilerini değişik aşamalarda  olarak tarif eder; Haldun (Taner) Hoca  bireyin çağdaş bir
                           da kabare tiyatrosunu dev aynası olarak  insan olarak
                           tarif ederdi. Kabare olayları büyüterek  yetişmesi
                           seyircinin gözüne gözüne sokar, pis
                           kokuyu burnuna üfler, gürültüyü kulağına
                           rahatsız edici boyutta söyleyerek “bu fold
                           pozisyonlara düşmeyin” mesajı verir. 
                            Kadın-erkek ilişkisini çeşitli
                           boyutlarda ele alan oyun, ülkenin
                           en büyük problemlerinden biri olan
                           kadına yönelik şiddet ve taciz konularına
                           göre yeniden yorumlandı mı?
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15