Page 3 - Atasehir'in Dergisi
P. 3
20 Eylül 2016
Ataşehirekspres

Birlikte çalışıp,
üretebilmek...

Merhaba sevgili Ataşehirli Hemşehrilerim, den denizden korkan oğlum, bu tatilimizde, cesurca
Ardımızda buruk bir yaz bırakarak, sonbaharı dalgalara atladı. Ayrıca dergi sayesinde ne güzel
karşıladık. insanlarla komşu olduğumuzu da anlıyoruz. Mese-
Her şeye rağmen 15 Temmuz darbe girişimini la "İyi insan olmayan, iyi berber olamaz" diyen bir
püskürtmenin verdiği güç, ülkemizde belirgin bir esnaf kardeşimizin varlığını öğreniyoruz. Başkanım
toplumsal barış umudu yarattı. Dileğim, toplum- size hizmetleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum.”
sal kutuplaşmanın yok edildiği, cadı avlarına prim
verilmeyen bir ülke olabilmemiz. Bir yandan laik ve Aykut Topçu'ya bize çalışmalarımızda güç veren bu
demokratik değerlerimizi yükselterek, bir yandan satırları için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden bu ve
birlik içinde çalışıp, üretebilmemiz. bunun gibi çok sayıda olumlu geri dönüşler alıyoruz.
Daha müreffeh bir topluma ulaşmak için hepi- Bu mektupları ilgili müdürlüklerimizle paylaşıyor, ver-
mize düşen görevler var. Biz de Ataşehir Belediyesi dikleri emeğin takdir edildiğini görmelerini sağlıyoruz.
olarak geride kalan yazı, ilçemizi daha yaşanılır
kılmak için çalışarak geçirdik. Örneğin ilçemizdeki Sizlerden de mektup, e-posta ya da telefon
okulların tamir ve tadilat işlerini üstlendik, sınıfları yoluyla önerilerinizi bekliyoruz. Bildiğiniz gibi biz
boyadık, eğitim kurumlarımıza yeni konferans ve Ataşehir'i sizlerle birlikte yönetmeye talip olduk ve
spor salonları kazandırdık. Çünkü istiyoruz ki Ataşe- bundan bir an bile ödün vermedik. Bize gönderdiği-
hirli her çocuk değerli olduğunu, onun için düşünen, niz her türlü talep, istek ve öneriyi büyük bir titiz-
onun geleceği için elbirliği içinde çalışan büyükleri likle inceleyerek, değerlendirdiğimizi bir kez daha
olduğunu bilsin… bilmenizi isterim.
Düştepe Oyun Müzesi, Ataevleri ve Mustafa
Saffet Kültür Merkezimiz (MSKM) de çocuklar için Son olarak, dergimizin bu yeni sayısını da zevkle
pek çok etkinlik hazırladı. Ataşehir Ekspres'in okuyacağınızı umut ediyor, çocuklarımız ve öğret-
ilerleyen sayfalarında göreceğiniz gibi ilçemiz Ekim menlerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiasına
ayı boyunca çocuklarımız için sinemadan, tiyatroya, başarı dolu bir yıl, ülkemize barış ve kardeşlik dolu
oyundan, beceri atölyelerine dek çok sayıda etkin- günler diliyorum.
liğe sahne olacak. Ayrıca yine MSKM’de yetişkinler
için de müzik ve sanat ile dopdolu, düşünce insanla- Battal İLGEZDİ
rı ve kitaplarla buluşacağınız bir program var. Ataşehir Belediye Başkanı
Dergimizde Küçükbakkalköy'de yapımı süren
Emekli Dinlenme Evi ile ilgili olarak da ayrıntılı bilgiler
bulacaksınız. Kısa süre sonra hizmete geçecek merkez,
emekli vatandaşlarımıza ikinci bir ev olmaya aday.
Dostlarım,
Bu yazıda Ataşehirli sevgili Aykut Topçu'dan ge-
len mektubun bir bölümüne yer vermek istiyorum.
Şöyle diyor Aykut Bey; “2 yıl önce Pendik’ten Kü-
çükbakkalköy’e taşındığımızda hayatımızın tümden
değişeceğinden haberim yoktu. Meğer sağlığımızla
ilgilenen, spor yapmamızı destekleyen destekle-
yen bir belediyeye kavuşmuşuz. Çıkardığınız dergi
sayesinde mamografi merkezinin varlığını öğrendim
ve hemen eşim için bir randevu aldım. Şimdi o da
arkadaşlarına böyle önemli bir hizmetin belediyemiz
tarafından ücretsiz verildiğini anlatıyor. İnanın ar-
kadaşları arasında Ataşehir'e taşınma kararı alanlar
var. Oğlum Yağız da yüzme kurslarınıza katıldı. Eski-

@battalilgezdi34 @battalilgezdi battalilgezdi34 3
   1   2   3   4   5   6   7   8