Page 1 - Atasehir'in Dergisi
P. 1
ATAŞEHİR Çevreyi biz
kirlettik, biz
EkspreS temizleyeceğiz

SSAAYYII:: 1122 TTAARRİİHH:: 2255 MMAAYYIISS--2255 HHAAZZİİRRAANN 22001177

BüecAlreotedartşgisyeiaezhnsyiıirda’nıyriınn

Rhaemrkaezsaenyseorfvraamr ızda

Babalar Günü’nde Artık Ceyl’an Şevket Çoruh “Baba
iki “özel” baba, Yaşar İlme Ertem’in de bir plağı var: Sahne”yi açtı, ilk oyunu da

ve Ahmet Şenat “Yine de Amin” “Bir Baba Hamlet”
   1   2   3   4   5   6