Page 6 - ATAŞEHİR EKSPRES SAYI 19
P. 6

ATAŞEHİR
       6                       E kspreS       Sayı: 19 Tarih: 25 Aralık-25 Ocak 2018
     FELSEFE Çocuklar için felsefe
                              Sayı: 08 Tarİh: 08 OCAK 2017
       “Çocuklar için Felsefe” eğitmeni Dr. Özge Özdemir, Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür
       Merkezi’nde düzenlenen dört haftalık Felsefe Atölyesi ile Ataşehirli çocuklara farklı bir deneyim
       yaşattı. Çocuklara “Odysseia, mutluluk veren iksiri içsin mi, içmesin mi” diye sordu ve ders başladı.


                        SİMAY GÖZENER           Mesela hikâyenin kahramanı bir
                                         çocuk ve çocuğu gece birileri -bu
                                         süper güçler de olabilir- kaçırıyor.
                           oğaziçi Üniversitesi Öğretim  Çocuk sabah uyandığında, bulunduğu
                           Üyesi Dr. Özge Özdemir pek  yerin çok güzel, her şeyin istediği
                        Bçok alanda binlerce yıllık bilgi ve  gibi mükemmel olduğunu görüyor;
                        deneyimi hayatları ile ilişkilendirecek  fakat tek bir kural var, oradan dışarı
                        çocuk ve gençler için yenilikçi  çıkamaz, ama zaten o da çıkmak
                        eğitimler sunuyor. Bu eğitimlerden  istemiyor. Bunun sonunda çocuklara
                        biri de Ataşehir Belediyesi’nin  yöneltilen soru: “Böyle bir insan
                        düzenlediği Felsefe Atölyesi. Dört  özgür müdür, değil midir?”
                        hafta süren bu etkinlikte Ataşehirli  Peki, günün sonunda çocuklara bu
                        çocuklar neler yapıyor, hadi gelin  sorudan geriye ne kalıyor?
                        Özdemir’den dinleyelim:      Çocuklar fikirlerini söyledikten
                         Çocuklar için felsefe nedir?  sonra “neden” sorusu ile
                         Çocuklar için felsefe, P4C   karşılaşıyorlar. Sonrasında da
                        (Philosophy for Children) şeklinde  ya tezlerini savunuyor ya da bir
                        tanımlanan bir öğretim yöntemi. Çıkış  gerekçelendirme sunuyorlar. Çocuklar
                        amacı çocuklara erken yaşta felsefe  birbirlerinin gerekçelerini görünce,
                        yapma becerisi kazandırmak olduğu  düşünmeye başlıyorlar ve aslında
                        için bu ad dünyada daha yaygın  bu fikrin altında başka temel bir
                        kullanılıyor, ama her yaş grubuna  varsayım olduğunu fark ediyorlar.
                        uygun. Çocuklar için felsefe 1970’lerde  Günün sonunda, herhangi bir konuda
                        Amerika’da ortaya çıktı. Öğretmen,  fikir beyan ettiğimizde en azından
                        sınıfındaki öğrencilerle diyalog kurma  bir gerekçe sunmamız gerektiğini
                        esnasında öğrencilerinin konu ile  anlıyorlar. Ayrıca bunu savunacağı
                        ilgili akıl yürütme ve demokratik bir  tezi nasıl sunacağından tutun da
                        şekilde konuşma ortamını sürdürme  o gerekçe üzerinde bir kere daha
                        becerisinin eksikliğini görüyor ve  düşünmenin fikri değişebileceğini,
                        bireyi birey yapan bu becerileri daha  her zaman akla ilk gelene körü körüne
                        erken yaşta kazandırmak gerektiğini  kapılmamak gerektiğini anlıyorlar.
                        düşünerek yola koyuluyor. Böylelikle
                        Montclair State Univesity’de 1972  “SANA KATILMIYORUM”
                        yılında çocuklar için felsefe fikrini
                        geliştiriyor.           Bu atölyeden çocukların esas
                         Yöntem nasıl işliyor?     kazancı nedir?
                         Genellikle bir hikâye anlatımı ile  Burada iddiayı kazanmak değil,
                        başlıyor ve hikâyenin içerisinde yer  daha iyi kavramak için birbirlerine
                        alan felsefi soruların sorulması ile  yardım etmeleri, bir başkasının
                        çocuklar arasındaki diyalog kuruluyor  düşüncesine “ne biçim düşünüyorsun”
                        ve bu diyalog ardı ardına yeni  demek yerine “sana katılmıyorum”
                        sorularla derinleşiyor.     deyip bunu nezaketle dile getirmenin
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11